Νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών από τον ΟΑΕΔ

Ενα νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών   Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος έχουν ως ακολούθως: • Η 12μηνη διάρκεια προγράμματος θα οδηγεί επιχορήγηση έως 10.000 ευρώ • Η 18μηνη διάρκεια προγράμματος θα «ξεκλειδώνει» έως 17.000 ευρώ. «Μπορεί ο οποιοσδήποτε άνεργος να συμμετάσχει, από…

Παράταση Υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου έως 14/02/2020 – Ενισχύσεις 55%

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 140.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη…

header generic

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ»

Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ συνιστά την πρώτη πιλοτική δράση της Ελληνικής Πολιτείας για τη δημιουργία συνθηκών εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να προσλάβουν έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους 28-40 ετών του εξωτερικού με άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με διεθνή εργασιακή εμπειρία δύο…

header generic

Παράταση των υποβολών στη δράση «Επενδύω στη Θεσσαλία» ως 29/11/2019 ώρα 15:00

Παράταση των υποβολών στη δράση «Επενδύω στη Θεσσαλία”, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την 29/11/2019 ώρα 15:00

header news generic

Παράταση Υποβολών στη Δράση «Επενδύω»

Παράταση των υποβολών στη δράση «Επενδύω στη Θεσσαλία», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την 18/10/2019 ώρα 15:00

header news generic

Προκήρυξη νέας Δράσης επιδότησης: «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ»

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Ως Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) ορίζονται οι δομές ή οι οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές…

header news generic

Επενδύω στη Θεσσαλία

✔️Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας…