Σχεδιασμός Εφαρμογών B.I.

Η IsoTec κάνοντας χρήση των πιο προηγμένων εργαλείων Business Intelligence και intelligent Web Agents δημιουργεί tailor made εξειδικευμένες εφαρμογές που απαντούν στις ειδικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων για αμεσότητα πρόσβασης στην επιχειρησιακή λειτουργία και στην διοικητική πληροφόρηση.