header money

Περιγραφή:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Τελικοί ωφελούμενοι θα είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα που οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19.

Επιλεξιμότητα:

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες θα καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα.

Επιτόκιο

Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, το βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας αριθ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008), προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Επισημαίνεται επίσης ότι η ενισχυόμενη επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020.

Περιπτώσεις μη επιστροφής ενίσχυσης

α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς
β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Συσσώρευση Ενίσχυσης

Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης από τη συγκεκριμένη δράση ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 250 ατόμων. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.