header money

Για το διάστημα που διαρκούν τα έκτακτα μέτρα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, θεωρείται αποδεκτή για την αποπληρωμή επιχορήγησης η προσκόμιση από τους δικαιούχους, αντί των πιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, του «Γενικού Πιστοποιητικού» του ΓΕΜΗ, στο οποίο αναφέρονται όλα όσα απαιτούνται από τα Πρωτοδικεία. Το Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ πρέπει να φέρει ημερομηνία μετά την αποστολή στον δικαιούχο από τον ΕΦΕΠΑΕ, της ενημέρωσης σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης.

Επίσης απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τους Δικαιούχους (νόμιμο εκπρόσωπο) έντυπη με γνήσιο της υπογραφής ή από το gov.gr, στην οποία να βεβαιώνεται :

– η ορθότητα και η εγκυρότητα των στοιχείων που παρέχονται στο εν λόγω Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.
– η υποχρέωση για την αποστολή των πιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης μετά την λήξη των μέτρων και τη λειτουργία των Πρωτοδικείων και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Μη αποστολή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την λήξη των μέτρων και τη λειτουργία των Πρωτοδικείων, δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης και υποχρέωση του δικαιούχου για επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης στο σύνολό της εντόκως.