header news generic

Κατατέθηκε προς ψήφιση το σχέδιο νόμου: «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών», το οποίο αποτελεί μεταρρύθμιση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η παροχή σημαντικών και καινοτόμων κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.Με το νέο νέο επιχειρείται η αλλαγή της δομής και της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη μεγέθυνση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα κίνητρα του νομοσχεδίου αφορούν κάθε μορφής μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία, καθώς και συνεργασίες προσώπων, είτε με τη μορφή δεσμευτικών συμβάσεων – συμφωνιών είτε με την από κοινού ίδρυση νέων εταιριών.

Ειδικότερα, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής κατά 30% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρίας ή του συνεργαζόμενου προσώπου. Στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών η απαλλαγή αυτή ανέρχεται σε 50%.

Η απαλλαγή παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς τον κύκλο εργασιών και το μέγεθος των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων (καταλαμβάνονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), ενώ ορίζεται απώτατος χρόνος για τον οποίο χορηγείται η ωφέλεια (εννέα έτη), ανώτατο όριο συνολικού οφέλους κατά περίπτωση μετασχηματισμού ή συνεργασίας και εξαιρέσεις, όπως των κατασκευαστικών κοινοπραξιών.

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ, σε διάστημα έως εννέα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από το φόρο.

Στα φορολογικά κίνητρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, σε περίπτωση μετασχηματισμού, της υπεραξίας από μεταβίβαση στοιχείων πάγιου ενεργητικού της νέας εταιρίας σε τρίτο, η απαλλαγή από οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου και του φόρου εισοδήματος της προκύπτουσας υπεραξίας κάθε πράξης σχετικής με το μετασχηματισμό, για τις περιπτώσεις μετασχηματισμών του νέου νόμου και η, υπό προϋποθέσεις, αναγνώριση της έκπτωσης όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρίας, οι οποίες πραγματοποιούνται για το σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών.

Όλες οι παραπάνω ωφέλειες χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για τους μετασχηματισμούς που θα προκύψουν από τον παρόντα προτεινόμενο νόμο και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση τους για μετασχηματισμούς με άλλους αναπτυξιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων και των μετασχηματισμών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Επίσης, παρέχονται καινοτόμα κίνητρα για την προώθηση των συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών.