Εξυγίανση-Διάσωση Επιχειρήσεων

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία η μειωμένη χρηματοδότηση από τις τράπεζες και οι απότομες αλλαγές της αγοράς συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία προβλημάτων που βυθίζουν την επιχείρηση στην κρίση, που πολύ εύκολα μπορεί να απειλήσει την επιβίωση της αν δεν υποστηριχθεί κατάλληλα από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Τα πρώτα σημάδια που σηματοδοτούν την είσοδο της επιχείρησης στην κρίση παρουσιάζονται με τη μορφή

  • Μεγάλης μείωσης του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας
  • Προβλήματα ρευστότητας
  • Αδυναμία χρηματοδότησης
  • Αδυναμία στις ταμειακές ροές

Η γρήγορη αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων μπορεί να αποτρέψει την είσοδο της επιχείρησης σε ανεξέλεγκτη πτώση που γρήγορα εξελίσσεται σε γενικευμένη στάση πληρωμών που οδηγεί την επιχείρηση σε πτώχευση.

Η πρόσφατη αλλαγή στην πτωχευτική νομοθεσία έδωσε ένα ακόμη όπλο στην προσπάθεια για διάσωση και εξυγίανση της επιχείρησης. Με την προτεινόμενη θεσμική ρύθμιση αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) και αναμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνεται μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Έτσι, εισάγεται με ουσιαστικό τρόπο η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης μιας επιχείρησης και ενισχύεται η δυνατότητα διάσωσής της, πριν επέλθει η περίοδος πτώχευσης που σημαίνει και την αυτόματη απαξίωσή της. Μέσω αυτής της ρύθμισης αναμένεται να εξυγιανθούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν επιχειρήσεις που είναι επιχειρηματικά βιώσιμες λόγω αντικειμένου, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας επειδή είναι υπερχρεωμένες.

Η εταιρία συμβούλων ISOTEC διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διάσωσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
  • Κατάρτιση σχεδίου διάσωσης και εξυγίανσης της επιχείρησης
  • Υλοποίηση του σχεδίου και παρακολούθηση του με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης