Ανθρώπινο Δυναμικό

Η IsoTec με την μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο της συμβουλευτικής υποστήριξης εταιρειών έχει αναπτύξει και  προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών στον Τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η IsoTec μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στους πελάτες της σε σχέση με την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Ανθρώπινου κεφαλαίου τους, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Καθορισμός περιγραφών και προδιαγραφών θέσεων
  • Αξιολόγηση θέσεων εργασίας
  • Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού
  • Ανάπτυξη συστημάτων αμοιβών
  • Εκπόνηση κανονισμού εργασίας
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων αποδοχής και εσωτερικής διαχείρισης υποψηφίων και εργαζομένων για εταιρείες