Ίδρυση – Μετεγκατάσταση Επιχείρησης

ΙΔΡΥΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται  στην Ελληνική αγορά  και η συνεχώς αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων καθιστούν το κόστος συντήρησης τους μη βιώσιμο. Στην προσπάθεια για αναζήτηση δόκιμων λύσεων  πολλοί  Έλληνες  τα τελευταία χρόνια καταφεύγουν στην ίδρυση επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου.

Πλεονεκτήματα ίδρυσης  επιχείρησης στη Βουλγαρία:

  • 10% φορολογικός συντελεστής για τα  κέρδη των εταιριών
  • 5% φορολογικός συντελεστής για την διανομή μερισμάτων
  • Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές (πχ με την Ελλάδα) απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU 2006/112/EC
  • Εργατικό δυναμικό με χαμηλό μισθό και συνολικό κόστος
  • Αγορά οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ.) στο όνομα της εταιρίας, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές – χαμηλή φορολογική επιβάρυνση και χαμηλά κόστη κατοχής και συντήρησης.
  • Αγορά ακίνητης περιουσίας στο όνομα της εταιρίας
  • Μεγάλη δυνατότητα επιλογής βιομηχανικών χώρων, εμπορικών κέντρων και εκτάσεων σε ανταγωνιστικές τιμές και με απλές διαδικασίες μεταβίβασης ή μίσθωσης. Μεγάλο πλεονέκτημα έχει η αγορά παλαιών βιομηχανικών συγκροτημάτων & εγκαταστάσεων.