header money

Βασικά απαιτούμενα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα προγράμματα ρευστότητας των τραπεζών:

1. H επιχείρηση δεν είναι προβληματική άρα τα ιδία κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από το 50% του εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου

2. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερα από τους ετήσιους τόκους

3. Υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη ρευστότητας που να προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία – επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)

4. Η επιχείρηση έχει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα

5. Το ενεργητικό που μπορεί να ρευστοποιηθεί καλύπτει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

6. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτείται δάνειο μεγαλύτερο του 25% του κύκλου εργασιών της χρήσης 2019 ή του διπλάσιου ποσού του μισθολογικού κόστους του 2019 έχει τεκμηριώσει κατάλληλα το αίτημα

7. Το μέγιστο ποσό των εξασφαλίσεων που μπορούν να ζητούν οι τράπεζες ορίζεται στο 40% του ποσού του δανείου, με δεδομένη την κρατική εγγύηση.