header money

Επιλέξιμες επιχειρήσεις: 

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την παρούσα δράση θα πρέπει να καλύπτουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: 

1) Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα) από όλους τους κλάδους της οικονομίας που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα  

2) Έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ και πιο συγκεκριμένα για επιχείρησης με έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2020 ο έλεγχος γίνεται με βάση το ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ενώ για επιχειρήσεις με έναρξη μετά την 01/01/2020 ο έλεγχος γίνεται με βάση τον κύριο ΚΑΔ 

3) Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στον τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας.  

4) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του 2020 τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 2019. Οι επιχειρήσεις με έναρξη στη χρήση του 2020 καλύπτουν εξ ορισμού το συγκεκριμένο κριτήριο.   

Επιλέξιμα δάνεια: 

Όλα τα επιχειρηματικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης, ομολογιακά, κοινοπρακτικά, ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς. Τιτλοποιημένα δάνεια και πιστώσεις, δάνεια και πιστώσεις που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης και δάνεια τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός διαχειριστής  

Δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

Τα  δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020. Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Οι σχετικές δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021  

Επιδότηση: 

Τόκοι που έχουν καταβληθεί μετά την 01/01/2021 και πριν την υποβολή της αίτησης δύναται να χρηματοδοτηθούν. Ποσοστό επιδότησης τόκων 100%. Η επιδότηση αφορά τους συμβατικούς τόκους και την αναλογούσα εισφορά 128/75 

Υποβολή αιτήσεων: 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων  ορίζεται η 01.03.2021 και ώρα 12:00 και λήξης η 07.05.2021 και ώρα 15:00 

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που θα επιχορηγηθούν: 

1) Προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης και περί μη αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από το πρωτοδικείο ή το ΓΕΜΗ αντίστοιχα 

2) Ε3 και αποτελέσματα χρήσης 2020 

3) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας 

4) Τήρηση όλων των δικαιολογητικών και των παραστατικών του έργου για δέκα χρόνια