header money

Προθεσμία μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2021, δόθηκε στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στον Γ’  κύκλο Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 που στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας με εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Προϋπολογισμός

Η προμήθεια της εγγύησης που καταβάλουν οι επιχειρήσεις επιχορηγείται πλήρως, τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων.

Με την μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα δάνεια που τελικά θα χορηγηθούν προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, από τον Γ’ κύκλο του Ταμείο Εγγυοδοσίας, αναμένεται να προσεγγίσουν τα 460 εκ. ευρώ.

Προϋποθέσεις

Σημαντική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η αποκλειστική στόχευση του στην στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας.

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα

 1. είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
 2. κατά την 31.12.2019 είχαν Κύκλο Εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
 3. κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης
 4. κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 5. είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης
 6. επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
 7. επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 8. επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και
 9. εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσά Χρηματοδότησης

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση, μέσω του προγράμματος, παρέχεται εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης που θα λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών. 

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, (όποιο είναι μικρότερο):

 1. 000 ευρώ ή
 2. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο.

Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Μετά την επιλογή των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα αιτήματα των επιχειρήσεων, για τον Γ’  Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας CoViD-19, πρέπει να υποβληθούν πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια -μετά την οριστικοποίηση της υποβολής- οι επιχειρήσεις υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.