header money

Με 150 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, η Περιφέρεια.

Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, που θα δοθεί στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η πανδημία του κορονοϊού στα οικονομικά τους.

Η Περιφέρεια πέτυχε και εξασφάλισε την έγκριση για τη συγκεκριμένη ένεση ρευστότητας στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ αυτή είναι η πρώτη δράση, που υλοποιείται στη χώρα και αφορά στην άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με ρευστότητα.

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τον κορονοϊό, έχουν την έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους. Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους».

Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες).

Στόχος μας είναι, αυτή η δράση να αποτελέσει πιλότο και να υλοποιηθεί και σε ολόκληρη τη χώρα, για να στηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας».

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:

1.Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Η δράση αφορά σε σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, εκτός του πρωτογενούς τομέα, ακόμη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς. Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις με έξοδα κάτω των 10.000 ευρώ, ενώ όσες έχουν άνω των 100.000 ευρώ έξοδα θα μπορούν να ενταχθούν, αλλά δε θα λάβουν ενίσχυση άνω των 50.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

 

Με 150 εκ. ευρώ ενισχύει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Δράση-πιλότος για όλη τη χώρα (1/9/2020)