header news generic

Με βάση σχετική οδηγία από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού,δίνεται δυνατότητα αναστολής δόσεων για διάστημα τριών μηνών. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

α)  Επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δύνανται να αιτηθούν την μεταγενέστερη καταβολή χρεολυσίων που οφείλονται μέχρι την 30/9/2020, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα τη 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της αναστολής οι συμβατικοί τόκοι θα καταβάλλονται κανονικά.

β) Φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, δύνανται να αιτηθούν την αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών

Η κάθε τράπεζα εφαρμόζει τη δική της πολιτική, αποδεχόμενη τα αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω τηλεφώνου ή με επίσκεψη στα φυσικά καταστήματα

Πιο συγκεκριμένα ανά τράπεζα έχουμε τα εξής:

– Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας

Yποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον πελάτη στα καταστήματα, είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), όπου αναφέρεται η αιτούμενη διάρκεια αναστολής και ο λόγος της αιτούμενης αναστολής.Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επαρκή τεκμηρίωση των λόγων της αίτησης αναστολής. Θα αποστέλλεται απάντηση στον δανειολήπτη με την αποδοχή του αιτήματος, όπου θα πρέπει να αναφέρονται οι δόσεις που αναστέλλονται  και η τυχόν παράταση της διάρκειας του δανείου  καθώς επίσης και  η τροποποίηση που θα επέλθει στα ποσά των δόσεων

– Εθνική Τράπεζα

Στο τηλέφωνο 2104859222 μπορούν νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες να αιτηθούν στην Εθνική Τράπεζα την αναστολή καταβολής των δόσεών τους μέχρι τις 30.9.2020. Η διευκόλυνση ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας, έχουν υποστεί σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω της υγειονομικής κρίσης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης. Όσον αφορά στους πελάτες που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα στην αποπληρωμή των οφειλών τους, αυτοί μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν με την τράπεζα, προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις ρύθμισης, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις δικές τους δυνατότητες.

– Τράπεζα Πειραιώς

Τη δυνατότητα διεκδίκησης της τρίμηνης αναστολής μέσω winbank, αλλά και με φυσική παρουσία στο κατάστημα έχουν οι ιδιώτες με δανειακά ανοίγματα στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η διαδικασία αίτησης μέσω winbank έχει ως εξής:

-Είσοδος στη winbank με τους προσωπικούς κωδικούς e-banking.

-Στο κεντρικό μενού επιλέγετε «Δάνεια & Χορηγήσεις» και στη συνέχεια, «Αίτηση ένταξης στο μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων».

-Δηλώστε ότι έχει υποβληθεί και εγκριθεί το αίτημά σας για την ένταξή σας στο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης μέσω του supportemployees.yeka.gr και ότι δεν έχετε δηλώσει στην οικεία πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους την εναντίωσή σας στη διαβίβαση των στοιχείων εξατομίκευσής σας στην τράπεζα.

-Επιλέξτε το/τα δάνειο/α που επιθυμείτε να ενταχθεί/ούν στο μέτρο αναστολής.

-Ενημερωθείτε και αποδεχθείτε τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του μέτρου αναστολής.

-Υποβάλλετε το αίτημά σας.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω winbank θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 30ής Απριλίου 2020

Η διαδικασία μέσω καταστήματος έχει ως ακολούθως:

Kατάθεση της αίτησης στο κατάστημα : Δήλωση ότι έχει υποβληθεί και εγκριθεί το αίτημά  για την ένταξή  στο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης μέσω του supportemployees.yeka.gr . Επιλέγετε το/α δάνειο/α που επιθυμείτε να ενταχθούν στο μέτρο αναστολής.Υπογράφετε την αίτηση τρίμηνης αναστολής δόσεων.

-Eurobank

Αναστολή της καταβολής των δόσεων των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων για διάστημα τριών μηνών και εφόσον αυτά είναι ενήμερα για τους εργαζομένους όλων των επιχειρήσεων που πλήττονται και των οποίων οι κλάδοι συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών προσφέρει από την πλευρά της και η Eurobank. Στο site της τράπεζας και συγκεκριμένα στο link https://www.eurobank.gr/el/covid-19/metra-stiriksis/idiotes-kai-epaggelmaties/entaksi-sta-metra οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα με τα βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και mail), κλικάροντας το είδος του δανείου, αλλά και εάν είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ και να πατήσουν αποστολή. Κατόπιν αυτού η Eurobank επικοινωνεί, προκειμένου να ενημερώσει για τα επόμενα βήματα που απαιτούνται. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο κατάστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής δόσης εκδίδεται νέο δοσολόγιο με την αναπροσαρμοσμένη δόση του δανείου

Alpha

Η Alpha bank ετοιμάζει ειδική πλατφόρμα για να δεχθεί τις αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να αναστείλουν για τρεις μήνες τις δόσεις των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ή των καρτών τους. Η πλατφόρμα   θα συνδέεται με το e-banking. Μέχρι τότε οι δανειολήπτες μπορούν είτε να τηλεφωνούν στο 2103260000 και με την εντολή «Αναστολή δόσεων» να δέχονται τις κατάλληλες οδηγίες είτε να επισκεφθούν ένα κατάστημα. Ήδη η τράπεζα  έχει ήδη ξεκινήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τους συνεπείς δανειολήπτες, παρέχοντάς τους προσωρινή διευκόλυνση, με αναστολή των δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων έως και τις 30.6.2020.