Ενα νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

• Η 12μηνη διάρκεια προγράμματος θα οδηγεί επιχορήγηση έως 10.000 ευρώ

• Η 18μηνη διάρκεια προγράμματος θα «ξεκλειδώνει» έως 17.000 ευρώ.

«Μπορεί ο οποιοσδήποτε άνεργος να συμμετάσχει, από 18-29 ετών, εφόσον καταθέσει επιχειρηματική πρόταση προς την αυτοαπασχόληση

Το νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας θα εστιάσει στη στήριξη των γυναικών. Το 60% των επιδοτούμενων σχεδίων θα αφορά γυναίκες

 

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ  θα είναι «καινοτόμο, διότι στηρίζει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, θα υπάρχει συμβουλευτική και καθοδήγηση έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματικές ιδέες που θα χρηματοδοτηθούν θα οδηγήσουν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις