Εξωτερικοί συνεργάτες

Οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που προσφέρει η IsoTec έχουν συντελέσει στη δημιουργία ενός δικτύου μόνιμων εξωτερικών συνεργατών με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενό τους, που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου εξασφαλίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων.

Αναπτύχθηκαν και διατηρούνται στενές σχέσεις συνεργασίας με σημαντικούς φορείς του χώρου, εταιρίες συμβούλων, οργανισμούς, ανάλογα τμήματα πανεπιστημίων με αποτέλεσμα την επιτυχή κάλυψη ενός μεγάλου φάσματος αναγκών των πελατών.