Παράταση Υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου έως 14/02/2020 – Ενισχύσεις 55%

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 140.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη…

header generic

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ “ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ”

Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ συνιστά την πρώτη πιλοτική δράση της Ελληνικής Πολιτείας για τη δημιουργία συνθηκών εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να προσλάβουν έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους 28-40 ετών του εξωτερικού με άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με διεθνή εργασιακή εμπειρία δύο…

header generic

Παράταση των υποβολών στη δράση “Επενδύω στη Θεσσαλία” ως 29/11/2019 ώρα 15:00

Παράταση των υποβολών στη δράση “Επενδύω στη Θεσσαλία”, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την 29/11/2019 ώρα 15:00

header espa

Παράταση έως 20/12/2019 για συμμετοχή επιχειρήσεων σε Εμπορικές Εκθέσεις Εξωτερικού με επιδότηση 50%

«Επιχειρούμε Έξω» Επιδότηση 50% Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός έως 100.000€ Επιδοτούμενες Δαπάνες Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης Διαμονή και Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός) Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών…

header news generic

Παράταση Υποβολών στη Δράση “Επενδύω”

Παράταση των υποβολών στη δράση «Επενδύω στη Θεσσαλία», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την 18/10/2019 ώρα 15:00

header news generic

Προκήρυξη νέας Δράσης επιδότησης: «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ»

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Ως Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) ορίζονται οι δομές ή οι οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές…

header news generic

Παράταση των υποβολών στη δράση “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”

Παράταση των υποβολών στη δράση “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την 31/10/2019 ώρα 15:00

header news generic

Παρατάσεις Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων

1.Παράταση έως 31/10/19 στην υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο CLLD /LEADER έως την 31-10-2019 και ώρα 15.00. 2. Παράταση έως 29/11/19 στην υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3. Παράταση έως 15/10/19 στην υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του νέου…

header generic

H IsoΤec αναζητά: Στέλεχος Οικονομικής – Διοικητικής κατεύθυνσης

H IsoΤec αναζητά: Στέλεχος Οικονομικής – Διοικητικής κατεύθυνσης Απαραίτητα Προσόντα: • Πτυχίο λογιστικής, οικονομικών, διοίκησης ή αντίστοιχης κατεύθυνσης • Προϋπηρεσίες 1 έως 3 έτη σε λογιστήριο ή οικονομική διεύθυνση • Ηλικία από 25 έως 30 ετών • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και…

header news generic

Επενδύω στη Θεσσαλία

✔️Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας…