Από 20 Μαϊού ξανά αιτήσεις για τα άτοκα δάνεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ! Από 20 Μαίου οι νέες αιτήσεις για τη Δράση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 Του #ΕΠΑνΕΚ. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση, μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία. Τα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα…

header money

Ενεργοποίηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής με αιτήσεις μέχρι 15

Τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, καθορίζει Κοινή Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης – Επενδύσεων. Σύμφωνα με την απόφαση: – Οι αιτήσεις για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει να γίνουν έως τις…

header news generic

Σχέδιο Επιστροφής Σταδιακής Αποκλιμάκωσης Μέτρων

Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκε για την πανδημία κορωνοϊού. Με τίτλο «Γέφυρα ασφάλειας για μια νέα καθημερινότητα» ορίζονται τα σημαντικότερα σημεία της πρώτης φάσης.  Οι τρεις ημερομηνίες με τις αλλαγές είναι η 4η Μαΐου, η 11η Μαΐου και η 18η Μαΐου. Παρακάτω επισυνάπτεται το…

header money

Νέα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης προς τις επιχειρήσεις με επιδότηση τόκων για δύο έτη 100%

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19. Σημειώνεται ότι τo επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης…

header generic

Βασικά Στοιχεία του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας και η διαμόρφωση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου ώστε οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων – δηλαδή στα funds που αγοράζουν τιτλοποιημένα δάνεια – να μπορούν να κλείνουν εύκολα τις υποθέσεις  με…

header oaed

Ανάρτηση πινάκων επιτυχόντων του έργου «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών»

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, οι Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριφθέντων για το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών» με έμφαση στις γυναίκες, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 01 / 2020. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη ανέργων που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα,…

header generic

Νέα δράσης της Ε.Ε. ESCALAR: έως 1,2 δισ. ευρώ για στήριξη της ανάπτυξης και επέκτασης στην Ευρώπη επιχειρήσεων υψηλού δυναμικού

Πρόκειται για μια νέα επενδυτική προσέγγιση που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη στήριξη επιχειρηματικών κεφαλαίων και αναπτυξιακής χρηματοδότησης, ώστε οι επιχειρήσεις με προοπτικές να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στην Ευρώπη, ενισχύοντας με τη σειρά τους την οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης. Στην…

header espa

Δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ για αγρότες χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

Οι δύο πρώτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για αγρότες στα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προβλέπονται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για τη δυνατότητα χορήγησης δανείων μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα Ειδικότερα προβλέπεται: Άρθρο εικοστό τρίτο Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά…

header money

Επιτάχυνση τελικών εκταμιεύσεων – Δικαιολογητικά αποπληρωμής

Για το διάστημα που διαρκούν τα έκτακτα μέτρα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, θεωρείται αποδεκτή για την αποπληρωμή επιχορήγησης η προσκόμιση από τους δικαιούχους, αντί των πιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, του «Γενικού Πιστοποιητικού» του ΓΕΜΗ, στο οποίο αναφέρονται όλα όσα απαιτούνται από τα Πρωτοδικεία.…

header money

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Ποιοι Δικαιούνται την ενίσχυση; Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου νομικής μορφής που καλύπτουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να δραστηριοποιούνται στις 19/03/20 σε επιλέξιμους από τη δράση ΚΑΔ Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 651 της Ε.Ε. Να μην τους έχουν επιβληθεί τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια…