Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Επενδυτικά Δάνεια και Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους Η Δράση στοχεύει στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής Επενδυτικών Δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους. Ως δικαιούχοι της δράσης ορίζονται οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα προσφερόμενα δάνεια περιλαμβάνουν:…