header money

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0,35%

Οι επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος, έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν για ένα διάστημα έως και 15 έτη ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο, το οποίο μπορεί να πέσει ακόμη και στο 0,35%. Το ταμείο ανάκαμψης «ΕΛΛΑΔΑ 2.0»  εξασφαλίζει πάμφθηνο, στα όρια του δωρεάν, χρήμα για την…

header news generic

Εγγυημένα δάνεια για μηχανικούς, μελετητές, κατασκευαστές

Από την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» που αποτελεί την πρώτη συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας –HDB με ιδιωτικό φορέα, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, το οποίο υλοποιήθηκε άμεσα, σε μια προσπάθεια στήριξης και…

header money

Νέα Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ: Ξεκινούν την Τετάρτη 12 Μαΐου οι αιτήσεις

Ξεκινά από την ερχόμενη Τετάρτη 12 Μαΐου, την διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των νέων αιτήσεων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για δάνεια Επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Σκοπός του νέου κύκλου χρηματοδοτήσεων είναι να τεθεί στη διάθεση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, ένα ακόμη σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων…

header money

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 2 ΚΥΚΛΟΣ  

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:  Οι επιχειρήσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την παρούσα δράση θα πρέπει να καλύπτουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:  1) Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα) από όλους τους κλάδους της οικονομίας που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα   2)…

header money

Σχέδιο νόμου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες

Σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων επλήγη…

header generic

Βασικά Στοιχεία του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας και η διαμόρφωση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου ώστε οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων – δηλαδή στα funds που αγοράζουν τιτλοποιημένα δάνεια – να μπορούν να κλείνουν εύκολα τις υποθέσεις  με…

header news generic

Πως γίνεται η τρίμηνη αναστολή πληρωμής των δανείων ανά τράπεζα

Με βάση σχετική οδηγία από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού,δίνεται δυνατότητα αναστολής δόσεων για διάστημα τριών μηνών. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: α)  Επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δύνανται να αιτηθούν την μεταγενέστερη καταβολή χρεολυσίων που οφείλονται μέχρι την 30/9/2020, με παράταση της…

header money

Νέα δάνεια 5 δισ. ευρώ σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στα πλαίσια της αντιμετώπισης COVID-19 : Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα δάνεια 5 δισ. ευρώ, μέσω εγγυήσεων του Δημοσίου, αναμένεται να διοχετευτούν ως το πρώτο μέτρο ρευστότητας από τις τράπεζες σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα δάνεια των οποίων ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου 2019, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν υποστεί και θα υποστούν από την πανδημία…

header money

Δάνεια επιδοτούμενων τόκων προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook

Δάνεια επιδοτούμενων τόκων προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ και συνεργαζομένων τραπεζών. Ο συνολικός προϋπολογισμός χορηγούμενων δανείων ανέρχεται στα 100 εκ. €, Η αποπληρωμή των δανείων θα υλοποιείται σε δύο έως πέντε έτη Επιδοτούμενοι τόκοι ακόμα…