business ok

Βελτιώσεις στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απασχόληση πτυχιούχων έως 39 ετών

Διευρυμένο, ενισχυμένο και απλουστευμένο το πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 πτυχιούχων ανέργων έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης του ιδιωτικού τομέα, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των προγραμμάτων απασχόλησης, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στη διεύρυνση, ενίσχυση και απλούστευση του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση…

etean-1

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Επενδυτικά Δάνεια και Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους Η Δράση στοχεύει στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής Επενδυτικών Δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους. Ως δικαιούχοι της δράσης ορίζονται οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα προσφερόμενα δάνεια περιλαμβάνουν:…

header money

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 100% ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Από 5.000 έως και 15.000 ευρώ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη για προμηθευτούν εξοπλισμό σχετικό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Απαραίτητη, ωστόσο προϋπόθεση, είναι, οι επιχειρήσεις αυτές να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας…

header generic

3 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020

Τρεις νέες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του έτους, με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να θέτει ως στόχο τον υπερδιπλασιασμό της απορρόφησης του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις νέες δράσεις αυτές είναι οι εξής: –       Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,…

header money

Έρχεται παράλληλο σύστημα χρηματοδότησης έως 25.000 ευρώ

Με νομοσχέδιο που θα φέρει προς διαβούλευση μέχρι τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση θα εισαγάγει στο τοπίο των χρηματοδοτήσεων τον θεσμό των μικροδανείων μέχρι 25.000 ευρώ για την έναρξη ή την επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το λεγόμενο microfinance στοχεύει να εντάξει στο σύστημα της παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της…

header money

Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νεανικής επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ με επιδότηση έως 17.000 €

Σκοπός της νέας δράσης είναι η επιδότηση της δημιουργίας νέας επιχείρησης από ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών Ειδικότερα, με την Πράξη αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: α) Η ένταξη/επανένταξη των ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων,…

header news generic

Υποβολές επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” έως 31/01/2020

Η Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαθέτουν έναν…

header money

Δάνεια επιδοτούμενων τόκων προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook

Δάνεια επιδοτούμενων τόκων προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ και συνεργαζομένων τραπεζών. Ο συνολικός προϋπολογισμός χορηγούμενων δανείων ανέρχεται στα 100 εκ. €, Η αποπληρωμή των δανείων θα υλοποιείται σε δύο έως πέντε έτη Επιδοτούμενοι τόκοι ακόμα…

header money

Ευνοϊκές Ρυθμίσεις Νέου Φορολογικού Νόμου 4646/2019

Στον φορολογικό νόμο 4646/2019, εισάγονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα: – O φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες (πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγροτικών συνεταιρισμών) μειώνεται από 28% σε 24%. – Μειώνεται σε 5%…

Νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών από τον ΟΑΕΔ

Ενα νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών   Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος έχουν ως ακολούθως: • Η 12μηνη διάρκεια προγράμματος θα οδηγεί επιχορήγηση έως 10.000 ευρώ • Η 18μηνη διάρκεια προγράμματος θα «ξεκλειδώνει» έως 17.000 ευρώ. «Μπορεί ο οποιοσδήποτε άνεργος να συμμετάσχει, από…